Прукалоприд инструкция по применению

Резистол инструкция, аналоги и состав

Склад:

допоміжна речовина: гліцерин 85 %.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від світло-коричневого до червоно-коричневого кольору. У процесі зберігання допускається утворення осаду і помутніння.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат містить екстракт коренів Pelargonium sidoides.

Засіб впливає на механізм прикріплення бактерій і вірусів до слизової оболонки, перешкоджаючи тим самим проникненню вірусів і бактерій в організм. Препарат має виражений імуномодулюючий ефект, що спричиняє швидке пригнічення вірусної інфекції. Він також запобігає розмноженню бактерій, що вже проникли в організм, передшкоджаючи цим самим розвитку ускладнень. Препарат сприяє активізації механізмів очищення дихальних шляхів, що поліпшує виведення в’язкого слизу й усуває умови для подальшого розмноження хвороботворних бактерій.

Лікування препаратом призводить до швидкого послаблення таких симптомів, як кашель, важке відходження мокротиння, загальне нездужання, температура і нежить, значною мірою скорочує тривалість захворювання, пригнічує розвиток резистентності мікроорганізмів.

Препарат — комплексна суміш багатьох компонентів, яка в цілому розглядається як активна речовина.

Фармакокінетика. Даних про фармакокінетику препарату немає.

Клінічні характеристики.

Показання. Гострі та хронічні інфекції дихальних шляхів і носоглотки (бронхіт, синусит, тонзилярна ангіна, ринофарингіт).

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого інгредієнта препарату, схильність до кровотеч, одночасний прийом лікарських засобів, які уповільнюють процес згортання крові, тяжкі захворювання печінки або нирок (через відсутність достатнього досвіду застосування цього лікарського засобу в подібних випадках).

Особливі заходи безпеки. У препараті Резістол® міститься 12 об. % етанолу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Повідомлення про взаємодію відсутні. Через можливу дію препарату Резістол® на параметри згортання крові не виключена ймовірність того, що при одночасному застосуванні з похідними кумарину або іншими препаратами, що перешкоджають згортанню крові, можливе посилення їх антикоагулянтної дії. Не виявлено ніяких взаємодій препарату Резістол® із пеніциліном V.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Через відсутність достатнього досвіду застосування препарату Резістол® вагітним і жінкам, які годують груддю, його не слід застосовувати у період вагітності й годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Вплив препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами не вивчався, але слід врахувати, що препарат містить 12 об. % етанолу.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі і діти віком від 12 років: по 30 крапель 3 рази на добу.

Діти віком від 6 до 12 років: по 20 крапель 3 рази на добу.

Діти віком від 1 року до 6 років: по 10 крапель 3 рази на добу.

Розчин слід застосовувати з невеликою кількістю рідини вранці, вдень і ввечері.

Флакон тримати вертикально, при необхідності злегка постукувати по дну.

Після ослаблення симптомів захворювання рекомендується продовжити лікування препаратом Резістол® ще протягом декількох днів для запобігання рецидиву. Загальна тривалість лікування не повинна перевищувати трьох тижнів.

Діти.У зв’язку з відсутністю достатніх даних щодо застосування препарату немовлятам Резістол® не слід застосовувати дітям віком до 1 року. Застосування препарату Резістол® для лікування дітей молодшого віку (від 1 до 6 років) рекомендується під наглядом лікаря.

Передозування.Повідомлення про передозування відсутні.Можливе посилення побічних реакцій.

Побічні реакції.

З боку травного тракту: розлади травного тракту (у тому числі біль у шлунку, печія, нудота, діарея), слабка кровотеча ясен.

З боку дихальної системи: слабкі носові кровотечі.

З боку шкіри/з боку імунної системи: реакції гіперчутливості (у тому числі висипання на шкірі, кропив’янка, свербіж шкіри і слизових оболонок). У вкрай поодиноких випадках можливі тяжкі реакції гіперчутливості з набряком обличчя, задишкою і зниженням артеріального тиску.

З боку гепатобіліарної системи:підвищення показників функції печінки. Причинно-наслідковий зв’язок між підвищенням цих показників і застосуванням препарату не був продемонстрований.

Термін придатності.2 роки.

Термін придатності після відкриття упаковки – 3 місяці

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 мл або по 50 мл у флаконі, закритому пробкою-крапельницею та кришкою з контролем першого розкриття; по 1 флакону в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Галичфарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

РЕЗИСТОЛ

(RESISTOL)

Состав:

вспомогательное вещество: глицерин 85 %.

Лекарственная форма. Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: жидкость от светло-коричневого до красно-коричневого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка и помутнение.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Препарат содержит экстракт корней Pelargonium sidoides.

Средство влияет на механизм крепления бактерий и вирусов к слизистой оболочке, тем самым предотвращает проникновение вирусов и бактерий в организм. Препарат обладает выраженным иммуномодулирующим действием, что вызывает быстрое угнетение вирусной инфекции. Он также препятствует размножению бактерий, уже проникших в организм, предотвращая тем самым развитие осложнений. Препарат способствует активизации механизмов очистки дыхательных путей, что улучшает выведение вязкой слизи и устраняет условия для дальнейшего размножения болезнетворных бактерий.

Лечение препаратом приводит к быстрому ослаблению таких симптомов как кашель, тяжелое отхождение мокроты, общее недомагание, температура и насморк, значительно сокращает длительность заболевания, не способствует развитию резистентности микроорганизмов.

Препарат – комплексная смесь многих компонентов, которая в целом рассматривается как активное вещество.

Фармакокинетика. Данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Клинические характеристики.

Показания. Острые и хронические инфекции дыхательных путей и носоглотки (бронхит, синусит, тонзилярная ангина, ринофарингит).

Противопоказания. Гиперчувствительность к какому-либо ингредиенту препарата, предрасположенность к кровотечениям, одновременный прием лекарственных средств, замедляющих процесс свертываемости крови, тяжелые заболевания печени или почек (из-за отсутствия достаточного опыта применения данного лекарственного средства в подобных случаях).

Особые предостережения.В препарате Резистол содержится12 об.% этанола.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Сообщения о взаимодействии отсутствуют.

Из-за возможного действия препарата Резистол на параметры свертываемости крови не исключена вероятность того, что при одновременном применении с производными кумарина или другими препаратами, которые препятствуют свертыванию крови, возможно усиление их антикоагулянтного действия. Не выявлено никаких взаимодействий препарата Резистол с пенициллином V.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия достаточного опыта применения препарата Резистол беременным и женщинам, кормящим грудью, его не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Влияние препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами не изучалось, но следует учесть, что препарат содержит 12 об. % этанола.

Способ применения и дозы.

Взрослые и дети старше 12 лет: по ­30 капель 3 раза в день.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: по 20 капель 3 раза в день.

Дети в возрасте от 1 года до 6 лет: по 10 капель 3 раза в день.

Раствор следует принимать с небольшим количеством воды утром, днем и вечером.

Флакон держать вертикально, при необходимости слегка постукивать по его дну.

После ослабления симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение препаратом Резистол еще в течение нескольких дней для предотвращения рецидива. Средняя продолжительность лечения не должна превышать 3 недель.

Дети.В связи с отсутствием достаточных данных относительно применения препарата детям грудного возраста Резистол не следует применять детям в возрасте до 1 года. Применение препарата Резистол для лечения детей младшего возраста (от 1 до 6 лет) рекомендуется под наблюдением врача.

Передозировка. Сообщения о передозировке отсутствуют. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные эффекты.

Со стороны пищеварительного тракта: расстройства желудочно-кишечного тракта (в том числе боль в желудке, изжога, тошнота, диарея), слабое кровотечение десен.

Со стороны дыхательной системы: слабые носовые кровотечения.

Со стороны кожи/со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь, крапивница, зуд кожи и слизистых оболочек). В единичных случаях возможны тяжелые реакции гиперчувствительности с отеком лица, одышкой и снижением артериального давления.

Со стороны гепатобилиарной системы: повышение показателей функции печени. Причинно- следственная связь между повышением этих показателей и применением препарата не была продемонстрирована.

Срок годности. 2 года.

Срок годности после вскрытия упаковки – 3 месяца

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 20 мл или по 50 мл во флаконе, закрытом пробкою-капельницею и крышкой с контролем первого вскрытия; по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Резолор в Москве

Фармакологическое действие

Механизм действия

Прукалоприд — это дигидробензофуранкарбоксамид, усиливающий моторику кишечника. Прукалоприд является селективным, высокоаффинным агонистом 5HT4-серотониновых рецепторов, что, скорее всего, объясняет его действие на моторику кишечника. Связывание с другими типами рецепторов in vitro наблюдалось только при концентрациях вещества, превышающих его сродство к НТ4-рецепторам по крайней мере в 150 раз.

Фармакокинетика

Всасывание

Прукалоприд быстро всасывается; после однократного перорального приема дозы 2 мг максимальная концентрация (Cmax) достигается через 2-3 ч. Абсолютная биодоступность после перорального приема превышает 90%. Прием препарата во время еды не влияет на биодоступность.

Распределение

Прукалоприд распределяется по всему организму, объем распределения в равновесном состоянии (Vdss ) составляет 567 л. Связывание с белками плазмы крови составляет примерно 30%.

Метаболизм

Метаболизм препарата в печени человека in vitro протекает очень медленно, и образуется лишь небольшое количество метаболитов. После перорального приема человеком 14C-меченного прукалоприда в моче и кале в небольшом количестве обнаруживаются 8 метаболитов. Основной метаболит (R107504, образующийся путем О-деметилирования прукалоприда и окисления образующегося спирта до карбоксикислоты) составляет менее 4% введенной дозы препарата. Как показали исследования с радиоактивной меткой, около 85% препарата остается в неизмененном виде; метаболит R107504 присутствует в плазме в небольшом количестве.

Выведение

Большая часть перорально принятой дозы активного компонента выводится в неизмененном виде (примерно 60% почками и по крайней мере 6% с калом). Выведение неизмененного прукалоприда почками включает пассивную фильтрацию и активную секрецию. Клиренс прукалоприда из плазмы крови составляет в среднем 317 мл/мин, конечный T1/2 — примерно 1 день. Равновесное состояние достигается через 3-4 дня приема препарата, причем при приеме прукалоприда в дозе 2 мг 1 раз в день минимальная и максимальная концентрации в плазме крови в равновесном состоянии составляют 2.5 и 7 нг/мл, соответственно. При приеме 1 раз в день коэффициент kпрепарата колеблется от 1.9 до 2.3. Фармакокинетика прукалоприда линейно зависит от дозы в диапазоне до 20 мг/сут. При длительном приеме препарата 1 раз в день его фармакокинетика не зависит от длительности приема.

Особые категории больных

Популяционная фармакокинетика

Популяционный анализ фармакокинетики показал, что общий клиренс прукалоприда коррелирует с клиренсом креатинина (КК) и не зависит от возраста, веса тела, пола или расы пациентов.

Пожилые больные

При приеме препарата пожилыми пациентами в дозе 1 мг 1 раз в день Cmax прукалоприда в плазме крови и площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) были на 26% и 28% соответственно больше, чем у молодых пациентов. Это различие может быть связано с ослаблением функции почек у пожилых людей.

Нарушение функции почек

По сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, у больных со слабым (КК 50-79 мл/мин) и умеренно выраженным (КК 25-49 мл/мин) нарушением функции почек концентрация прукалоприда в плазме крови после однократного приема в дозе 2 мг была повышена на 25% и 51%, соответственно. У больных с тяжелым нарушением функции почек (КК менее 24 мл/мин) концентрация прукалоприда в плазме крови была в 2.3 раза выше, чем у здоровых людей.

Нарушение функции печени

Около 35% прукалоприда выводится экстраренально, поэтому нарушение функции печени вряд ли клинически значимо изменит фармакокинетику препарата.

Дети

После однократного перорального приема прукалоприда в дозе 0,03 мг/кг детьми в возрасте 4-12 лет Cmax препарата была такой же, как после приема препарата взрослыми в дозе 2 мг, а AUC несвязанной фракции препарата была на 30-40% меньше, чем у взрослых, и не зависела от возраста детей. Средний T1/2 препарата в терминальной фазе составляет у детей примерно 19 ч (диапазон 11.6-26.8 ч).

Показания— Резолор предназначен для симптоматической терапии хронического запора у женщин, у которых слабительные средства не обеспечили достаточного эффекта в устранении симптомов.Режим дозирования

Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи, в любое время суток.

Взрослым: 2 мг 1 раз в день. Пожилым (старше 65 лет): начинают с 1 мг 1 раз в день, при необходимости дозу повышают до 2 мг 1 раз в день. Детям и подросткам: Резолор не рекомендуется применять у детей и подростков моложе 18 лет.

Больным с нарушением функции почек при тяжелом нарушении функции почек (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин /1.73 м ) доза составляет 1 мг 1 раз в день. Для больных со слабым и умеренно выраженным нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

Больным с нарушением функции печени: при тяжелом нарушении функции печени (класс С по Чайлд-Пью) доза составляет 1 мг 1 раз в день. Для больных со слабым и умеренно выраженным нарушением функции печени коррекции дозы не требуется.

Из-за специфического механизма действия прукалоприда (стимуляция моторики кишечника) увеличение суточной дозы более 2 мг вряд ли приведет к усилению эффекта. Если прием прукалоприда 1 раз в день в течение 4 недель не дает эффекта, следует повторно обследовать больного и определить целесообразность продолжения лечения.

Побочное действие

Самыми частыми нежелательными реакциями при применении препарата Резолор были головная боль и нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, тошнота, диарея), каждый из которых наблюдался примерно у 20% больных. Нежелательные реакции развивались преимущественно в начале лечения и обычно исчезали через несколько дней, не требуя отмены лечения. Другие нежелательные реакции наблюдались эпизодически. Большинство неблагоприятных нежелательных реакций были слабой или средней степени тяжести.

Со стороны центральной нервной системы: очень часто — головная боль; часто — головокружение; нечасто — тремор.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — сердцебиение.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — тошнота, диарея, боль в животе; часто — рвота, диспепсия, ректальное кровотечение, метеоризм, патологические кишечные шумы; нечасто — анорексия.

Со стороны мочеполовой системы: часто — поллакиурия.

Общие: часто — слабость; нечасто — лихорадка, плохое самочувствие.

Противопоказания к применению

— гиперчувствительность к активному компоненту или любому вспомогательному веществу;

— нарушение функции почек, требующее проведения диализа;

— перфорация или обструкция кишечника вследствие анатомических или функциональных нарушений стенки кишечника, механическая кишечная непроходимость, тяжелое воспаление кишечника, например, болезнь Крона, язвенный колит и токсический мегаколон/мегаректум;

— врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью: применение препарата у больных с тяжелыми и клинически нестабильными сопутствующими заболеваниями (заболеваниями печени, легких, сердечно-сосудистыми, неврологическими, эндокринными заболеваниями, психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, СПИДом) не изучалось. Следует проявлять осторожность при назначении препарата Резолор больным с такими заболеваниями. В частности, следует с осторожностью применять препарат у больных с сердечной аритмией или ишемической болезнью сердца в анамнезе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность

Опыт применения прукалоприда во время беременности ограничен. В клинических исследованиях зарегистрированы случаи выкидыша, хотя, учитывая наличие других факторов риска, связь этих явлений с применением прукалоприда остается недоказанной. Исследования на животных не выявили прямого или опосредованного неблагоприятного влияния на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды и постнатальное развитие потомства. Препарат Резолор не рекомендуется применять во время беременности. В период лечения прукалопридом женщины, способные к деторождению, должны использовать адекватные методы контрацепции.

Период лактации

Прукалоприд выводится с грудным молоком, однако при применении в терапевтических дозах препарат вряд ли оказывает влияние на новорожденных/грудных детей. Из-за отсутствия данных о применении у кормящих матерей препарат не рекомендуется применять в период грудного вскармливания.

Способность к зачатию

Исследования на животных не выявили какого-либо влияния препарата на фертильность особей мужского и женского пола.

Применение у детей

Резолор не рекомендуется применять у детей и подростков моложе 18 лет.

Передозировка

Исследование с участием здоровых добровольцев показало, что прукалоприд хорошо переносится при повышении дозы до 20 мг 1 раз в день (в 10 раз больше рекомендуемой терапевтической дозы).

Передозировка может привести к симптомам, обусловленным усилением известных побочных эффектов препарата, включая головную боль, тошноту и диарею.

Специфического антидота для препарата Резолор не существует. В случае передозировки следует при необходимости проводить симптоматическую и поддерживающую терапию. Большая потеря жидкости в результате диареи или рвоты может потребовать коррекции нарушений электролитного баланса.

Лекарственное взаимодействие

Данные in vitro свидетельствуют о слабой способности прукалоприда к взаимодействию, и в терапевтических концентрациях он вряд ли влияет на осуществляемый ферментами системы цитохрома метаболизм одновременно применяемых препаратов. Хотя прукалоприд может слабо связываться с Р-гликопротеином (P-ГП), в клинически значимых концентрациях он не тормозит активности (P-ГП).

Мощный ингибитор CYP3A4 и Р-гликопротеина кетоконазол в дозе 200 мг 2 раза в день увеличивал AUC (площадь под кривой «концентрация-время») прукалоприда примерно на 40%. Этот эффект слишком мал, чтобы быть клинически значимым, и, скорее всего, связан с подавлением осуществляемого Р-гликопротеином активного транспорта прукалоприда в почках. Такое же взаимодействие, как с кетоконазолом, может наблюдаться и с другими активными ингибиторами Р-гликопротеина, например, верапамилом, циклоспорином А и хинидином. Прукалоприд, скорее всего, также транспортируется в почках и другими переносчиками. Теоретически, подавление активности всех переносчиков, участвующих в активной секреции прукалоприда в почках (включая Р-гликопротеин), может увеличивать уровень его системного воздействия на 75%.

Исследования с участием здоровых добровольцев показали отсутствие клинически значимого влияния прукалоприда на фармакокинетику варфарина, дигоксина, этилового спирта и пароксетина. При одновременном применении прукалоприда и эритромицина концентрация последнего в плазме крови повышается на 30%. Механизм этого взаимодействия до конца не ясен, но имеющиеся данные указывают на то, что оно, скорее всего, является не результатом прямого действия прукалоприда, а следствием высокой вариабельности фармакокинетики самого эритромицина.

Пробенецид, циметидин, эритромицин и пароксетин в терапевтических дозах не влияли на фармакокинетику прукалоприда.

Препарат Резолор следует с осторожностью применять одновременно с препаратами, способными удлинять интервал QTc.

Атропиноподобные вещества могут ослаблять эффекты прукалоприда, опосредуемые через рецепторы НТ4.

Взаимодействие с пищей не обнаружено

Условия отпуска из аптекПрепарат отпускается по рецепту.Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке упаковке для защиты от влаги в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности — 3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Применение при нарушениях функции печени

При тяжелом нарушении функции печени (класс С по Чайлд-Пью) доза составляет 1 мг 1 раз/сут. Для больных со слабым и умеренно выраженным нарушением функции печени коррекции дозы не требуется.

Применение при нарушениях функции почек

При тяжелом нарушении функции почек (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин /1.73 м2) доза составляет 1 мг 1 раз/сут. Для больных со слабым и умеренно выраженным нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

Применение у пожилых пациентов

Пожилые (старше 65 лет): начинают с 1 мг 1 раз в день, при необходимости, дозу повышают до 2 мг 1 раз в день.

Особые указания

Основной путь выведения прукалоприда — через почки. Для больных с тяжелым нарушением функции почек рекомендуемая доза составляет 1 мг.

При тяжелой диарее может снижаться эффективность пероральных контрацептивов, и рекомендуется использовать дополнительные методы контрацепции для предотвращения снижения эффективности пероральных контрацептивов.

Нарушение функции печени вряд ли клинически значимо влияет на метаболизм и уровень системного воздействия прукалоприда у людей. Данных о применении препарата у больных со слабым, умеренно выраженным или тяжелым нарушением функции печени нет, поэтому для больных с тяжелым нарушением функции печени рекомендуется меньшая доза.

Препарат содержит лактозы моногидрат, поэтому препарат нельзя принимать больным с врожденным дефицитом лактазы, непереносимостью лактозы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Для прукалоприда не было выявлено ни феномена рикошета, ни развития зависимости. Изучение влияния прукалоприда на интервал QT в терапевтических (2 мг) и супратерапевтических (10 мг) дозировках не показало существенных отличий по сравнению с плацебо в отношении значений интервала QT.

Частота нежелательных явлений, связанных с интервалом QT, и желудочковых аритмий была низкой и сопоставимой с таковой на фоне приема плацебо.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Исследований влияния прукалоприда на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами не проводилось. В некоторых случаях применение препарата Резолор связывалось с развитием головокружения и слабости, особенно в первые дни лечения, что может влиять на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.

Резолор

Состав

В одной таблетке содержится 1,321 миллиграмм прукалоприда сукцината, что соответствует 1 миллиграмму прукалоприда. В ядре таблетки содержится от 1 до 6 миллиграмм пленочного покрытия, 1,35 миллиграмм магния стеарата, 0,36 миллиграмм кремния диоксида коллоидного, 27 миллиграмм микрокристаллической целлюлозы и 149,969 миллиграмм лактозы моногидрата. Пленочное покрытие на 40 процентов состоит из гипромеллозы 6 сР, 24 процента титана диоксида, 8 процентов макрогола 3000, 6 процентов тирацетина и 22 процента лактозы моногидрата.

В таблетках розового цвета содержится 2 миллиграмма прукалоприда, а в пленочном покрытии дополнительно содержится 0,02 процента индигокармина (Е132) и 0,01 процент красителя железа оксида желтого (Е172).

Форма выпуска

Выпускается в виде белых или розовых круглых двояковыпуклых таблеток, которые на одной стороне имеют гравировку «PRU 1» или «PRU 2».

Фармакологическое действие

Резолор является стимулятором серотониновых рецепторов. Активное вещество, содержащееся в таблетках этого препарата, является дигидробензофуранкарбоксамидом, который усиливает кишечную моторику. Это селективный, высокоафинный агонист 5НТ₄-серотониновых рецепторов, что и объясняет его воздействие на кишечную моторику.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Прукалоприд достаточно быстро всасывается и после однократного приема внутрь дозы, равной двум миллиграммам, максимальная концентрация достигается спустя 2-3 часа. Абсолютная биодоступность составляет более 90 процентов, а прием пищи на биодоступность не оказывает влияния.

Прукалоприд после приема внутрь распределяется по всему организму и связывается с белками плазмы на 30 процентов.

Метаболизм в человеческой печени in vitro проходит очень медленно, в результате чего образуется совсем немного метаболитов. Выводится в неизменном виде – 60 процентов выводится через почки и 6 процентов с калом.

Показания к применению

Применяется в симптоматической терапии хронического запора у женщин, в случаях, когда слабительные средства не могут обеспечить нужный эффект для устранения симптомов.

Противопоказания

Резолор нельзя принимать при:

 • врожденном дефиците лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбции, непереносимости лактозы;
 • механической непроходимости кишечника, обструкции или перфорации кишечника из-за функциональных или анатомических нарушений кишечной стенки, тяжелых кишечных воспалениях, к примеру, токсическом мегаколоне/мегаректуме, болезни Крона;
 • нарушения почечных функций, которые требуют проведения диализа;
 • гиперчувствительности к прукалоприду или других веществам в составе препарата.

Следует принимать с осторожностью при наличии тяжелых и клинически нестабильных сопутствующих болезней легких, печени, неврологических, сердечно-сосудистых, психических, онкологических, эндокринных, а также СПИДе.

Побочные действия

Самые частые нежелательных эффекты при приеме данного препарата – это головная боль и нежелательные реакции желудочно-кишечного тракта в виде диареи, тошноты и боли в животе. Эти эффекты наблюдались у 20 процентов больных, которые принимали препарат. Как правило, такие реакции развиваются в начале лечения и проходят спустя несколько дней, поэтому не требуют отмены препарата. Другие побочные действия наблюдаются эпизодически и имеют слабую или среднюю степень тяжести. К ним относятся:

 • плохое самочувствие, лихорадка, слабость;
 • поллакиурия;
 • анорексия, патологические кишечные шумы, метеоризм, ректальное кровотечение, диспепсия, рвота;
 • сердцебиение;
 • тремор, головокружение.

Инструкция по применению Резолора (Способ и дозировка)

В инструкции на Резолор указано, что таблетки необходимо принимать внутрь в любое время суток независимо от приема еды. Взрослым рекомендуется принимать по 2 миллиграмма один раз в сутки, пожилым (старше 65 лет) начинать с приема 1 миллиграмма один раз в сутки и, если необходимо, повысить дозу до 2 миллиграмм один раз в сутки. Детям и подросткам до 18 лет препарат не рекомендуется.

Для больных, имеющих тяжелые нарушения печеночных функций (класс С по Чайлд-Пью) можно принимать по 1 миллиграмму один раз в сутки. Тем, кто имеет слабые или умеренно выраженные нарушения печеночных функций, дозу корректировать не надо. Людям, имеющим тяжелые нарушения почечных функций, можно принимать по 1 миллиграмму один раз в сутки. Имеющим слабые или несильно выраженные нарушения почечных функций дозу корректировать ненужно.

Если прием препарат один раз в сутки на протяжении четырех недель не дает результата, необходимо повторное обследование больного и определение целесообразности дальнейшего применения препарата.

Передозировка

Согласно исследованиям с участием здоровых людей, активное вещество таблеток имеют хорошую переносимость при повышении дозы до 20 миллиграмм один раз в сутки. При передозировке могут наблюдаться симптомы, которые обусловлены усилением побочных действий препарата, в том числе диарея, тошнота и головная боль.

Специфического антидота не существует. При передозировке, если необходимо, проводится симптоматическая и поддерживающая терапия. При большой потере жидкости из-за рвоты или диареи нужно провести коррекцию нарушения электролитного баланса.

Взаимодействие

Препарат имеет слабую способность к взаимодействию, но он может слабо связываться с Р-гликопротеином. Прукалоприд также не оказывает значимого влияния на фармакокинетику пароксетина, этилового спирта, Дигоксина и Варфарина.

Увеличить AUC прукалоприда приблизительно на 40 процентов может Кетоконазол в дозе 200 миллиграмм два раза в сутки, но данный эффект очень небольшой, чтобы иметь клиническую значимость. То же взаимодействие наблюдается с Хинидином, Циклоспорином А и Верапамилом.

Ослаблять эффект от прукалоприда могут атропиноподобные вещества, также его нужно осторожно принимать одновременно с лекарствами, которые способные удлинять интервал QTc.

Условия продажи

Отпускается из аптек по рецепту.

Условия хранения

Таблетки нужно хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от влаги при температуре воздуха не выше 25 градусов.

Срок годности

Срок годности таблеток составляет три года.

Аналоги Резолора

Совпадения по коду АТХ 4-го уровня:

Аналогом Резолора является Прукалоприд (Prucalopride).

Отзывы о Резолоре

Согласно отзывам о Резолоре, побочные эффекты в виде головных болей, диареи, тошноты и рвоты наблюдаются достаточно часто, но препарат обладает очень высокой эффективностью.

Цена Резолора, где купить

Купить Резолор в аптеках Москвы можно от 1500 рублей (1 миллиграмм активного веществ в таблетке) до 2000 рублей (2 миллиграмма активного вещества в таблетке).

 • Интернет-аптеки РоссииРоссия

ЗдравСити

Аптека Диалог

 • Резолор (таб. 1мг №28)Janssen-Cilag 1505 руб.заказать
 • Резолор (таб. 2мг №28)Janssen-Cilag 2275 руб.заказать

Еврофарм* скидка 4% по промокоду medside11

 • Резолор 2 мг 28 таблЯнссен -Силаг С. п. А. 2674 руб.заказать
 • Резолор 1 мг 28 таблЯнссен -Силаг С. п. А. 1873 руб.заказать

показать еще